top of page
SSN.jpg

Studentsamskipnaden

Fordeler som VSIL medlem:

Sammarbeidsinfo

Studentsamskipnaden støtter Vestfold Studentidrettslag med finansielle midler og​ har avtaler som tilrettelegger for trenings arealer og sosiale arrangementer.

Kort om SSN

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) er en av de mest sentrale organisasjonene på Campus og organiserer mange tilbud til studenter. For eksempel bokhandel, kantine, treningssenter og studentboliger.

Litt om Studentsamskipnaden

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) er en offentlig organisasjon som jobber for å bedre velferd og trivsel for studenter i regionen. SSN tilbyr en rekke tjenester og fordeler for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Sørøst-Norge, inkludert universiteter og høyskoler.

En av hovedoppgavene til SSN er å administrere studentboliger. De tilbyr rimelige og trygge boalternativer for studenter, enten det er hybler, leiligheter eller kollektiv. SSN jobber kontinuerlig med å utvide og forbedre boligtilbudet for å imøtekomme studentenes behov.

I tillegg tilbyr SSN ulike velferdstjenester. Dette inkluderer helsetjenester, som lege- og tannlegebesøk, psykologhjelp og rådgivningstjenester. De driver også flere kantiner og kafeer hvor studenter kan få sunne og rimelige måltider. SSN arrangerer også ulike kulturelle og sosiale arrangementer for å fremme studentlivet og skape et aktivt og inkluderende fellesskap.

SSN har et bredt spekter av fritidsaktiviteter og idrettsmuligheter for studenter. De tilbyr treningssentre, idrettsanlegg og organiserer idrettslag og konkurranser. Dette bidrar til å fremme fysisk aktivitet og velvære blant studentene.

Som en viktig støttespiller for studentene i Sørøst-Norge, jobber SSN også med å ivareta deres rettigheter og interesser. De representerer studentene overfor utdanningsinstitusjonene og offentlige myndigheter for å påvirke beslutninger som angår studentvelferd og utdanning.

I korte trekk er Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge en organisasjon dedikert til å forbedre studenters livskvalitet og trivsel. Gjennom tjenester som studentboliger, helsetjenester, velferdstilbud og idrettsaktiviteter bidrar SSN til å skape et godt studiemiljø og et støttende fellesskap for studenter i regionen.

Epost

Har du spørsmål om samarbeidet med SSN kan du kontakte promoteringsansvarlig eller VSIL styret.

Addresse

Raveien 189 B, 3184 Borre

Nettside og sosiale medier

  • Facebook
  • world-wide-web
  • Instagram
bottom of page