top of page
DSC08458.jpg

Medlemsvilkår

Generell informasjon:

 1. Abonnementet du kjøper gir deg tilgang til tjenester og arrangementer som tilbys av Vestfold Studentidrettslag (heretter kalt "klubben").

 2. Klubben forbeholder seg retten til å endre abonnementsbetingelsene og tjenestetilbudet uten forhåndsvarsel.

 

Ansvar for personlig sikkerhet:

 1. Klubben tar sikkerheten til alle deltakere på alvor, men du er selv ansvarlig for din personlige sikkerhet under arrangementer og aktiviteter.

 2. Følg instruksjonene og retningslinjene gitt av klubben og instruktører for å minimere risikoen for skader.

 

Medlemskap og abonnement:

 1. Medlemskapet ditt i klubben gir deg rett til å delta i aktiviteter og arrangementer som er inkludert i abonnementet ditt.

 2. Medlemskapet er personlig og kan ikke overføres til andre.

 3. Ved deltakelse i en aktivitet mer enn to ganger per semester kan klubben belaste deg for abonnement.

 

Økonomisk ansvar:

 1. Du er ansvarlig for betaling av abonnementsavgiften i henhold til de gjeldende betalingsbetingelsene.

 2. Ingen refusjon gis for tapt abonnement som følge av brudd på klubbens regler eller medlemskapsvilkår.

 

Endringer og kansellering:

 1. Klubben forbeholder seg retten til å avbryte eller endre abonnementstjenesten når som helst etter eget skjønn.

 2. Du kan kansellere abonnementet ditt i henhold til gjeldende retningslinjer, men ingen refusjon gis for gjenværende abonnementsperiode.

 

Personlig ansvar:

 1. Du er ansvarlig for å opprettholde god atferd og respekt for andre medlemmer og deltakere i klubbens arrangementer.

 2. Du forplikter deg til å følge klubbens regler og retningslinjer.

 

Skader og erstatningsansvar:

 1. Klubben fraskriver seg ethvert ansvar for personskader, tap eller skader som kan oppstå som følge av deltakelse i klubbens aktiviteter eller arrangementer.

 2. Du samtykker i å holde klubben, dets ansatte og frivillige skadesløse for ethvert krav, tap eller skade som kan oppstå under deltakelse i klubbens aktiviteter.

 

Betaling og levering:

 1. Betaling for medlemskap gjøres med kredittkort, debetkort, PayPal eller vipps.

 2. Levering av medlemskap gjøres det øyeblikket medlemskapet er betalt.

 

Angrerett:

 1. Etter kjøp av medlemskap innehar du en 14 dagers angrerett. I fristen inkluderes alle kalenderdager, men dersom frister ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. 

 2. Angrefristen anses overholdt så lenge dersom meldingen er sendt før utløpet av fristen.

 3. Angrefristen begynner først å løpe dagen etter kjøpet er foretatt.  

 4. Anger av kjøp skal meldes skriftlig.

 

Mangel ved varen:

Hvis det skulle oppstå mangel på abonnement etter kjøp kan du når som helst informere klubben om mangelen og for å få utsendt et abonnement så lenge:

 1. Du kan henvise til kvittering for kjøp av abonnement.

 2. Du er innenfor abonnementets gyldige tidsrom.

 3. Merk at klubben forbeholder seg retten til å endre tjenestetilbudet uten forhåndsvarsel og anser ikke mangel på planlagte aktiviteter som mangel på vare.

 

Konfliktløsning:

 1. Klager rundt levering av abonnement og utførelse av tjenestetilbud rettes mot klubbens styreorgan.

 2. Alle misforståelser og uklarheter i betingelsene rettes mot klubbens styreorgan.

 3. Klager rundt kjøp og tjenestetilbud kan rettes mot klubbens styreorgan når som helst innenfor abonnementets gyldige tidsrom.

 4. Du som medlem kan forvente samarbeidsvillighet fra klubben rundt alle eventuelle klager knyttet til punktene over.

 5. Du som kjøper foretar deg rettigheten til å kontakte Forbrukertilsynet om du føler klubbens minnelighet ikke lever opp til punktene i abonnementsavtalen eller på noen måte bryter med forbrukerkjøpsloven.

 

Ved å kjøpe et abonnement hos Vestfold Studentidrettslag, godtar du alle betingelsene og ansvarsfraskrivelsene som er nevnt ovenfor. Det er viktig å lese og forstå disse vilkårene før du blir medlem av klubben og kjøper et abonnement.

bottom of page