top of page

VSIL trenger flere lagledere!

Updated: Apr 14

Etter avgangen til flere sentrale lagledere i Vestfold Studentidrettslag (VSIL), er organisasjonen nå på utkikk etter nye ledere for ulike idretter. Malin Fjellstad som hadde ansvaret for volleyballen, Zxhim Hyseni for fotballen, Martin Havsgård og Kristoffer Teien for basketballen, Karl Magnus Eriksen for klatringen, samt Lilly-Ane Hageland og Jonas Berger for håndballen, har alle bestemt seg for å gå av etter et innholdsrikt vårsemester.

Foto av Omar Ramadan


Avgangene etterlater hull i organisasjonen, spesielt når det gjelder styringen av de respektive idrettene. Malin Fjellstad har spilt en viktig rolle i utviklingen av volleyballen i VSIL, og hennes kunnskap og erfaring vil bli savnet. Zxhim Hyseni har vært en sentral figur for fotballen, og hans engasjement har vært avgjørende for idrettens suksess. Martin Havsgård og Kristoffer Teien har vært nøkkelpersoner i basketballmiljøet og bidratt med stor innsats. Karl Magnus Eriksen har ledet klatringen og skapt et trygt og utfordrende miljø for utøverne. Lilly-Ane Hageland og Jonas Berger har vært sterke drivkrefter bak håndballen og har bidratt til spenning og mestring blant medlemmene.


VSIL er nå på jakt etter dedikerte og kompetente individer som kan ta over ansvaret for fotballen, klatringen og håndballen. Organisasjonen søker personer med lidenskap for idretten, lederegenskaper og evnen til å inspirere og motivere utøverne.


Det er viktig å understreke at nye ledere ikke bare vil fylle tomrommet etter avgående lagledere, men også ha muligheten til å forme og utvikle idretten videre. Det er en unik sjanse til å påvirke idrettsmiljøet i Vestfold og bidra til å skape et positivt og inkluderende fellesskap for utøvere på ulike nivåer. Samtidig følger det flere goder med rollen som lagleder. Blant annet gratis inngang på treningssenteret og svømmehallen til SSN, samtidig som man kan trene i alle VSIL sine idretter helt gratis. I tillegg til dette er lagleder en ypperlig ting som kan føres inn på CVen. Dersom du skulle trenge en referanse vil også styret i organisasjonen være til god hjelp.


Hvorfor velger flere å slutte?

Rekrutteringsansvarlig i VSIL, Malin Lothe Fjellstad uttaler -De nåværende laglederne slutter av ulike grunner. På vårsemesteret har vi stort sett mange som melder avgang siden de er ferdig med studiene sine og ikke vil være tilgjengelig lengre. En annen grunn kommer av studier som opptar mye tid og derfor skaper utfordringer for laglederne. Vi ser også ved flere anledninger at sittende lagledere ønsker å delta på flere idretter, noe som skaper utfordring når det arrangeres flere ting samtidig.


Vi erkjenner og respekterer disse individuelle valgene, og vi jobber kontinuerlig med å rekruttere og engasjere nye lagledere for å opprettholde et sterkt og aktivt studentidrettsmiljø.


Volleyball sin nye lagleder

Innenfor volleyballen skal Ida-Marie Andersen ta over etter Malin Fjellstad. Andersen har imponerende erfaring og bakgrunn innenfor volleyball. Hun har vært en aktiv deltaker og engasjert seg sterkt i volleyball laget. Hennes dedikasjon til sporten og lidenskap for å fremme et positivt miljø har gjort henne til et naturlig valg som lagleder. Med sin omfattende kunnskap om volleyball, erfaring som spiller og engasjement for studentidretten, vil Andersen bidra til å inspirere og motivere laget til å prestere på sitt beste.


Styret i VSIL er begeistret for å ha Andersen som leder, og sikre på at hennes lederskap og ferdigheter vil bidra til å ta volleyballen til nye høyder! Styret ser frem til å se både laget og trivselen vokse under hennes veiledning.

Foto av Jan Brauten Skolbekken ©


Klatringen sin nye lagleder

Innenfor klatringen skal Torstein Austbø overta som klatreleder etter Karl Magnus Eriksen. Austbø er en eksepsjonell klatrer med en unik teknisk kompetanse og en evne til å se kreative løsninger i klatreveggen. Hans lange erfaring både innenfor og utenfor VSIL har gjort ham til en velrespektert skikkelse i klatremiljøet.


Med Torsteins unike tekniske ferdigheter, kreative tilnærming til klatring, og rike erfaring, er styret sikre på at klatringen i VSIL vil blomstre under hans veiledning. Hans tilslutning til VSIL vil videre styrke studentidrettsmiljøet og inspirere klatrere til å utforske nye høyder.

Foto av Karl Magnus Eriksen ©


Basketballen lagt på is

Gjennom vårsemesteret opplevde både VSIL og lagleder Havsgård lite engasjement innenfor basketballen. Grunnet det manglende oppmøte rundt idretten har derfor styret valgt å legge ned basketballen midlertidig. Dersom flere viser stor interesse til det kommende høst semesteret vil VSIL starte opp idretten igjen og bidra med nødvendige midler.


Hva mener du?

Gjennom årene har VSIL arrangert mange forskjellige aktiviteter og idretter. Noe av grunnen til utfasingen og innføringen av enkelte idretter kommer fra interesse og oppmøte. Håndballen og basketballen har gjennom vårsemesteret 2023 ikke hatt stort nok oppmøte til at styret ønsker å bruke resurser på arrangering. Til høstsemesteret håper VSIL på flere deltakere og større engasjement på flere idretter, slik at tilbudet og organiseringen kan utvides. Styret ønsker derfor å høre din mening om hvilke idretter VSIL skal arrangere på Campus!

Hvilke idretter ønsker du på Campus?

  • 0%Volleyball

  • 0%Håndball

  • 0%Basketball

  • 0%Svømming

You can vote for more than one answer.


Selv om styret i VSIL alltid er åpne for nye aktiviteter, er det et behov for å fylle de nåværende posisjonene. Mot slutten av det nylig avsluttede vårsemesteret var plassene listet opp nedenfor ledige. Flere forhandles om i skrivende stund og derfor anbefaler VSIL å søke snarest mulig om man er interessert. Forventninger og stillingsbeskrivelse for lagledere finner du nederst i artikkelen eller på nettsiden vår.

  • Håndball (2 stk)

  • Klatring (1 stk)

  • Fotball (1 stk)

  • Innebandy (1 stk)

  • Svømming (1 stk)


VSIL oppfordrer derfor alle interesserte til å ta kontakt og melde sin interesse for å bli en del av organisasjonen som en ny lagleder. Med et sterkt lederteam vil VSIL kunne fortsette å tilby høykvalitets idrettsaktiviteter og muligheter for vekst og utvikling for studenter i Vestfold-regionen.


Generell stillingsinstruks for lagleder i Vestfold Studentidrettslag
.pdf
Download PDF • 184KB

148 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page