top of page

Dette skjedde på generalforsamlingen!

Under årets generalforsamling (20.03.2024) gjennomgikk styret møteprotokollen og flere sentrale saker ble avgjort. Dette har sikret videre drift av organisasjonen og vært essensielt for en bedre idrettshverdag på Campus.


Generalforsamling i Vestfold Studentidrettslag VSIL våren 20
Generalforsamlingen med ordstyrer André Fritzøe stående foran ved scenen.

Want to read more?

Subscribe to vsil.no to keep reading this exclusive post.

Recent Posts

See All

Comentários

Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page