top of page

Samarbeid med Horten VGS

Vestfold Studentidrettslag (VSIL) har styrket båndene til lokalsamfunnet gjennom en spennende avtale med Sport 1 i Horten for produksjon av eksklusive merch-artikler. For å presentere disse produktene på en unik og profesjonell måte, har VSIL søkt samarbeid med kreative og talentfulle elever fra medielinjen på Horten videregående skole.


Markus Hermansen fotograferer den helt nye kolleksjonen til VSIL under veiledning av Rita Myrseth.

I et nyskapende samarbeid har elever fra bildefaget ved Horten VGS få sjansen til å sette sitt fotavtrykk i næringslivet ved å fotografere modeller iført VSILs nye kolleksjon. Dette initiativet gir ikke bare elevene en unik mulighet til å jobbe med ekte kunder og produkter, men det gir dem også verdifull praktisk erfaring som vil styrke deres kompetanse og læringsutbytte. Rita Myrseth, leder for bildefaget, uttrykker stolthet og engasjement over at elevene får sjansen til å bruke sine ferdigheter i en slik kontekst.

Det var veldig gøy, og samarbeidet mellom elevene/fotografene og modellene/studentene fungerte veldig fint. Det ble mange morsomme bilder, som jeg håper kommer til nytte. Vi samarbeider gjerne med lokalmiljøet, og andre utenfor skolen. Det er nyttig samarbeid og nettverksbygging. - Rita Myrseth, fotograf og faglærer ved Horten videregående skole.

Elevene ved Horten VGS nyter godt av denne spennende muligheten, hvor de fikk bidra til produksjon av materiell som vil være synlig i lokalsamfunnet gjennom VSILs kolleksjon. De viste tydelig dyktighet og engasjement under fotograferingen. Mye av dette kan skyldes et godt tilrettelagt studie med undervisning innen komposisjon, lyssetting og hvordan man får mest mulig ut av kameraet ved mestring av eksponering, kontraster, ISO, lukker og blender. Flere av elevene viste utbredt kompetanse under fotograferingen og utrykket entusiasme for prosjektet.

Det er ganske greit. Da får vi faktisk modeller og det er noe annet enn å bare ta bilder av hverandre. -Ingrid Roksvaag, VG2 elev ved Horten videregående.


Samarbeidet mellom VSIL og Horten VGS gir ikke bare verdifull erfaring innenfor fotografi og næringsliv, men det også et innblikk i studentlivet for elevene. Resultatene fra fotoprosjektet vil ikke bare bli en del av VSILs kolleksjon, men vil også tjene som et minne for elevene om deres innsats i å skape noe som binder dem sammen med idrettslaget og lokalsamfunnet.


Modeller og promoteringsansvarlig i studio på Horten videregående skole. Christine Bastøe, Tor Olsen Rødset, Isak Tjernsbekk, Kristine Midttun, Amina Besic og Karl Magnus Eriksen.

For Vestfold Studentidrettslag bidrar prosjektet til nye muligheter og bedre synlighet blant yngre treningsentusiaster. Med andre ord blir VSIL indirekte promotert og får sjansen til å berike det aktive miljøet på Horten VGS. Dette siden alle som er 18 år eller eldre kan delta i treninger og aktiviteter arrangert av VSIL. Samtidig er det til fordel for VSIL å være synelig blant fremtidige studenter som kanskje trenger en kjent arena ved møte med Campus.

Vi er glade for samarbeidet med medielinjen på Horten VGS. For VSIL er dette både kostnadsbesparende og nyttig nettverksbygging. Samtidig får elevene en plattform hvor de kan bruke sine talenter i en reell forretningskontekst. Dette samarbeidet gir dermed ikke bare en praktisk erfaring, men bidrar til å skape sterkere kobling mellom skolen og idrettslaget. - Karl Magnus Eriksen, Promoteringsansvarlig i Vestfold Studentidrettslag.


Medvirkene og sentrale elever i dette prosjektet var Erika Anfreville, Solveig Stenborg, Ingrid Roksvaag, Thea Sofie Gleditsch Stabell, Herman B. Hovde og Markus G. Hermansen.

Styret i Vestfold Studentidrettslag setter veldig pris på innsatsen under fotograferingen og ønsker elevene masse lykke til med utdanningen. - Ole Jørgen Bund, Leder i Vestfold Studentidrettslag.


157 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page